Vårt Samhällsansvar (CSR)

Renards Import har redan ifrån starten arbetat med ekonomiskt ansvarstagande, socialt ansvarstagande och miljömässigt hållbart. Vi följer BSCI (Busness Social Compliance Initiatives) uppförande kod.
Målet är att bidra till ett hållbart samhället. Detta genom att agera etiskt, främja ett hållbart Jordbruk och att ställa krav på att våra samarbetspartners följer BSCI. Vi arbetar kontinuerligt med att vårt CSR- Arbete skall utvecklas och att det är en röd tråd igenom hela verksamheten.
Alkoholhaltiga drycker vid överkonsumtion bidrar med risker för samhället och för enskilda individer. Därför främjar Renards Import att dessa drycker skall konsumeras på ett måttfullt och på ett säkert sätt.
Våra anställda
Vi satsar på våra anställdas både fysiska och mentala hälsa skall vara god.
Då kunnig och friska medarbetare är grunden i vår verksamhet satsar vi på att alla anställda skall kunna vidareutbildas.
Vi ser inte bara till det arbetet utan vill även vara med och bidra till att våra anställda utvecklas personligt.